Сургалт


АӨСҮТөвийн дэргэд Сургалтын алба нь Эрүүл мэнд, Нийгэм хамгаалалын сайдын 2000 оны №156 тоот тушаалыг үндэслэн АӨСҮТөвийн захирал А.Цогцэцэгийн 2004 оны 49 тоот тушаалаар байгуулагдсан бөгөөд эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг мэргэжлийг сайжруулах зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

АӨСҮТ-ийн эмнэлгийн ажилтны сургалт, хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, судалгаа шинжилгээ, нийгмийн эрүүл мэнд, гадаад хамтын ажиллагаа.

Төгсөлтийн дараах сургалт:

“Арьс судлал”,үндсэн мэргэшил олгох сургалт

“Арьсны сувилахуй” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт 

2019 оноос 

“Эмчилгээний гоо засал, арьсны мэс засал судлал”төрөжлсөн мэргэшлийн сургалт