КЛИНИКИЙН 2-Р ТАСАГ

КЛИНИКИЙН 2-Р ТАСАГ

Клиникийн хоёрдугаар тасаг нь 44 ортой бөгөөд арьсны 2 их эмч,  1 ахлах сувилагч, 5 ээлжийн сувилагч, 1 туслах сувилагч, 2 асрагч гэсэн орон тоогоор эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Тус тасаг нь  жилд дунджаар 2000 гаруй өвчтөнд тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд арьсны эмгэгтэй өвчтөнүүдийн үзлэг, оношлогоо, шинжилгээнд үндэслэн олон улсын стандарт, удирдамжийн  дагуу эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байна.