ЭРХЭМ ЗОРИЛГО АЛСЫН ХАРАА


Алсын хараа

ЭРҮҮЛ АРЬС-ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ

Эрхэм зорилго

Олон улсын түвшинд хүрсэн Арьс, Харшил, Эмчилгээний гоо засал, арьсны мэс заслын тусламж  үйлчилгээг үзүүлэх

Эрхэмлэх үнэт зүйлс:

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж-Бидний итгэл

Үйлчлүүлэгчийн эрүүл арьс - Бидний чанарын баталгаа

Үйлчлүүлэгчийн инээмсэглэл- Бидний ёс зүй, хариуцлага

Эрхэмлэх зарчим

Зөв хандлага хүндлэлд суурилсан соёлтой

Үйл явц нь хэрэгцээнд суурилсан

Гүйцэтгэл нь үр дүнтэй, үр ашигтай

Тусламж, үйлчилгээ нь аюулгүй, чанартай

Хүний нөөц чадварлаг, мэдрэмжтэй

Хагас бие даасан тогтолцоотой