Эрүүл мэндийн сайдын тушаал


Бүх нийтийн тэмдэглэлт өдөр, амралтын үед эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах үзэх 

Тусгай зөвшөөрөл нэмэлтээр олгох тухай үзэх

Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай үзэх

Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай үзэх

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай үзэх

Коронавируст халдварын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай үзэх

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үзэх

БОАЖ, ХХААХҮ, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан тушаал үзэх

Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай үзэх

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай үзэх

Түр заавар шинэчлэн батлах тухай үзэх

Үндсэн мэргэшил олгох тухай үзэх

Голомтод халдваргүйжүүлэлт хийх түр заавар үзэх

Эмнэлзүйн заавар батлах тухай үзэх

Зөвлөмж батлах тухай үзэх

Магадлан итгэмжлэл олгох тухай үзэх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай үзэх

Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

Түр заавар батлах тухай үзэх

Оношилгоо, эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа био технологи, нано технологи үзэх

Түр заавар батлах тухай үзэх

ТҮР МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ COVID эмнэлзүйн бүртгэлийн маягт үзэх

Эм эмийн түүхий эд биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай үзэх

 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР ҮЕД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ЭМ ЭМИЙН ТҮҮХИЙ ЭД ВАКЦИН БИОБЭЛДМЭЛД ИМПОРТЫН ЛИЦЕНЗ ОЛГОХ ТУХАЙүзэх

Эмнэлгийн бие даасан байдлыг хэрэгжүүлэх тухай үзэх

Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай үзэх

Коронавирусын үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зарим хувийн хамгаалах хэрэгсэл, оношлуур хувиарлах тухай үзэх

Коронавирус эмнэлзүйн түр заавар үзэх

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хангах тухай үзэх

Эмнэлгийн хэрэгсэл хувийн хамгаалах хэрэгсэл хуваарилах тухай үзэх

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх үзэх

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо