Танилцуулга


Танилцуулга: 

Сургалтын алба нь өөрийн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, хандлага, чадварыг тасралтгүй  дээшлүүлэх, орчин үеийн нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлэх, чадварлаг хүний нөөцийг бий болгох, олон нийтэд эрүүл мэндийн сургалт, мэдээлэл, нөлөөллийн үйл ажиллагаа, мэргэжлийн удирдлагаар хангах зорилгоор дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд:

 • Ажлын байрны тасралтгүй сургалт /гадаад, дотоод/
 • Төгсөлтийн дараах эмнэл зүйн сургалт /үндсэн мэргэшил, төрөлжсөн мэргэшил, эмнэлгийн мэрэгжилтний багц цагийн богино хугацааны сургалт/
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа
 • Гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа
 • Олон нийтийн харилцаа, нийгмийн сүлжээ

Үйл ажиллагааны чиглэл: Сургалт - Албан /төгсөлтийн дараах/, албан бус /эмнэлгийн мэрэгжилтний тасралтгүй сургалт, ажлын байран дахь сургалт/

 • Эрдэм шинжилгээ судалгаа
 • Номын сан
 • Нийгмийн эрүүл мэнд

Бүтэц:

 • Албаны дарга-1
 • Сургалтын арга зүйч-1
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан-1
 • Номын санч, архив бичиг хэргийн ажилтан -1