Үзлэгийн цаг дугаар авах :7013-5036, 1800-0119

Асуулт зөвлөгөө авах

Иргэдээс эмчид хандсэн асуулт, зөвлөгөө хүлээн авах хуудас.