Эрдмийн зөвлөлийн бүтэц, зохион байгуулалт

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

АӨСҮТөвийн эрдмийн зөвлөл нь 2014.09.11–ний өдөр төвийн захирлын тушаалыг үндэслэн 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. Уг эрдмийн зөвлөл байгуулагдсанаар  байгууллагын хөгжлийн гол түлхүүр нь болж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй  эрдэм судлалын ажил явагдаж өвчлөлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой.

 

Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм

 

 

Share: