Төгсөлтийн дараах сургалт

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ

  • “Арьс судлал” үндсэн мэргэшил олгох сургалт
  • “Арьсны сувилахуй” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • Мөөгөнцрийн лаборант бэлтгэх сургалт

2019 оноос

  • “Эмчилгээний гоо засал, арьсны мэс засал судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • “Хүүхдийн арьс судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
  • “Эмчилгээний гоо заслын сувилахуй судлал” мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

тус тус явуулахаар ажиллаж байна.

Share: