ЁС ЗҮЙН сургалт зохион байгууллаа.

Эрүүл Мэндийн Яам-ны дэргэдэх эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дэд зөвлөлийн дарга, АУ-ны магистр "Шагдарын Оюунчимэг" эмч АӨСҮТ-ийн ажилтан, алба хаагч нарт зориулж ЁС ЗҮЙН сургалт зохион байгууллаа.

Тэрбээр сургалтын төгсгөлд хэлэхдээ :

Сайн мэргэжилтэн нь МЭДЛЭГ>ХАНДЛАГА>ЧАДВАР 3-ыг ямагт хослуулах хэрэгтэй гэлээ.

Share: