Эрүүл мэндийн байгууллагаар соёлтой үйлчлүүлнэ үү

         "Ёс зүйг эрхэмлэгч эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан",

           "Ёс зүйч хамт олон" 2 сарын аяны хүрээнд  

         "Эмнэлгийн байгууллагаар соёлтой үйлчлүүлнэ үү" сэдэвт 

      хошин жүжгийг хүргэж байна. 

                                     "Поликлиникийн тасгийн хамт олон"

 

 

 

Share: