Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлээрэй

Үндэсннй хэмжээнд 2016 онд хийгдсэн Улаанбурхан улаануудын дархлал тогтцын ийлдэс судалгааны үр дүн Монгол Улсын 8-17, 31-35 насны иргэдийн улаанбурхан өвчний эсрэг дархлаа 90 хувь байгааг тогтоосон.

Тус өвчний дэгдэлт дэлхий даяар дахин сэргэж байгаатай холбоотойгоор дэгдэлт гарсан улс орнуудаас өвчний үүсгэгч дамжин орж ирэх эрсдэл өндер байгаа юм. Уг өвчний халдвар маш хурдан тархацтай тул гаднаас зөөвөрлөгдөн орж ирсэн вирус нь дархлаагүй хүмүүст халдварлах эрсдэлтэй.

Share: